Menu

Svenska världsminnen

En tentativ lista med möjliga svenska kandidater

Den svenska världsminneskommittén beslutade att under perioden 2014 - 2016 för första gången bjuda in nya intressenter att föreslå flera svenska världsminnen. De förslag som kommit in skall samlas på en s k tentativ lista över möjliga framtida svenska nomineringar till världsminnesprogrammet. På det här sättet räknar kommittén med att få ett bättre och bredare urval i nomineringsprocessen, samtidigt som kommittén kan arbeta mer strukturerat.

Om försöket blir framgångsrikt och väl förankrat kan modellen permanentas. Information om den tentativa listan och den svenska världsminneskommitténs arbete kommer att spridas via denna hemsida. Information om möjligheten att nominera för nästa period publiceras på denna hemsida.


Patentansökan för evighetsmaskin ur Alfred Nobels arkiv