Menu

Svenska världsminnen

Välkommen

FN-organet Unescos Världsminnesprogram Memory of the world firade 20-årsjubileum 2012. Programmet syftar till att stärka intresset för kulturarv i form av olika slag av dokument. Mer information om programmet finns på Unescos hemsida www.unesco.org.

I Sverige och många andra av Unescos medlemsländer finns nationella kommittéer som arbetar med programmet. Den svenska kommittén kan se tillbaka på framgångsrika svenska nomineringar till den internationella förteckningen över Världsminnen. För närvarande finns sex svenska världsminnen.

Nu har kommittén beslutat att det är dags att gå vidare, och under perioden 2014-2016 bjuder man därför in nya intressenter att föreslå flera svenska världsminnen. De förslag som kommer in skall samlas i en s k tentativ lista över möjliga svenska världsminnen.

Läs mer om vad ett världsminne är, vilka svenska världsminnen som finns i dag och förutsättningarna för att nominera ytterligare svenska världsminnen.Manus till "Hets" ur Ingmar Bergmans arkiv