Menu

Svenska världsminnen

Svenska Världsminnen

Svenska Unescorådet har tillsatt en svensk kommitté för Världsminnesprogrammet med svenska experter från arkiv och samlingar. Följande svenska dokumentarv har hittills tagits upp på Unescos internationella förteckning över Världsminnen.

Astrid Lindgrens arkiv (2005)
Arkivet som omfattar ca 150 hyllmeter omfattar bl. a. koncept, brev, foton och pressklipp förvaras på Kungliga biblioteket.

Emanuel Swedenborgs arkiv (2005)
Arkivet efter Emanuel Swedenborg (1688 - 1772), naturvetenskapsman och senare religionsfilosof och författare finns hos Kungliga Vetenskapsakademien.

Ingmar Bergmans arkiv (2007)
I arkivet finns ett omfattande och heltäckande material som visar hur regissören och författaren Ingmar Bergman arbetade och hur hans verk växte fram och det förvaras hos Stiftelsen Ingmar Bergman

Alfred Nobels familjearkiv (2007)
I världsminnet ingår flera arkiv som ger en god bild av familjens industri- och affärsverksamhet men också av de mer privata sidorna av Alfred Nobels liv. De förvaras hos Riksarkivet i Stockholm och i Lund.

Silverbibeln, codex argentus (2011)
Prakthandskriften med de fyra evangelierna från tidigt 500-tal, är också den enda kända skriften på det gotiska språket och förvaras på Uppsala universitetsbibliotek.

Stockholms stads byggnadsritningar (2011)
Världsminnet består av en unik, sammanhängande samling byggnadsritningar från tidigt 1700-tal till sent 1900-tal och finns hos Stockholms Stadsarkiv.

Dag Hammarskjölds arkiv (2017)
I sitt testamente bestämde Dag Hammarskjöld (1905-1961) att hans arkivalier skulle överlämnas till Kungliga biblioteket. Samlingen omfattar bl a betydelsefullt material kring FN:s historia och förvaras på Kungliga biblioteket.

Svenska världsminnen fram till 2012 beskrivs mera utförligt i En introduktion till Memory of the World – Världsminnesprogrammet (Svenska Unescorådets skriftserie 1/2012). Skriften kan laddas ned här som PDF.


Ritning ur Nobels arkiv